•••••Vikaparken••••••
Forside
Hytter
Kart
Område info
Aktiviteter
Fiske
/Båter
Selskapslokale
Naturreservat
Bilder
Lenker
Aktuelt
Kontakt oss


Slideshow
(mediaplayer)


Værvarsel fra yr.no

Litt om gården:
Femsteinevik-gården er første gang nevnt i dokument fra 1585.
Gården lå da under nabo-gården Grønevik.
Grønevik-gården har røtter tilbake til mellomalderen. (År 1030 – 1536)

I 1651 er gården kommet i Axel Mowatt sitt eie.
Gården er et Baroni-gods i flere hundre år.
Gården, gnr. 159/2, ble kjøpt tilbake fra Baroniet i 1931 for kr 6.450.
Gården er på ca 700 dekar; av dette arealet er ca 35 dekar ved fjorden regulert til fritidsaktiviteter, og 383 dekar er blitt til en del av Geitaknottane Naturreservat.

Litt om nærområdet:
Kalkrike bergarter særpreger den svært frodige naturen i området. Området har og en variert geologi med en del eldre gruver, også for utvinning av gull.
Det er godt merkede turstier, flere fredete biotoper, helleristninger m.v.
Innenfor en kort reiseavstand har vi en svært variert natur; fra isbre til frodige bratte fjellier og til nakne holmer og skjær.
Området har i stor grad også urørte kulturhistoriske spor, der man kan lese vår historie fra istid til nåtid.
Vi opplever en økende bevissthet om disse verdiene i området, og opprettelsen av Folgefonna Nasjonalpark og flere naturreservat er beviser på dette.

 

   
 
   
 
© Vikaparken 2010